Γλώσσα

Οι Σεφαραδίτες διατήρησαν και στην Οθωμανική αυτοκρατορία την ισπανό-εβραϊκή γλώσσα, η οποία έχει ως βάση την καστιλιάνικη διάλεκτο με ενσωματωμένες εβραϊκές, αλλά και δανεισμένες τούρκικες και ελληνικές λέξεις και φράσεις. Στη Ρόδο, οι Σεφαραδίτες, αφομοιώνοντας πολιτισμικά τους προϋπάρχοντες ολιγάριθμους ελληνόφωνους Ρωμανιώτες, επέβαλαν την ισπανό-εβραϊκή, λαδίνο, στις καθημερινές τους σχέσεις. Η ζωντάνια της γλώσσας φαίνεται τόσο στην προφορική, με την παραγωγή παροιμιών και γνωμικών, όσο και στη γραπτή της μορφή, όπου γράφτηκαν με εβραϊκούς χαρακτήρες ηθικά δοκίμια, βιβλικές αναλύσεις και ποιήματα. Αυτό που συνετέλεσε σημαντικά στη διατήρηση της ισπανοεβραικής ήταν η διδασκαλία της στα κοινοτικά σχολεία.