Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας:
Ισραηλίτικη Κοινότητα Ρόδου
Σιμίου και Δωσιάδου, Μεσαιωνική Πόλη, Τ.Κ. 85100, Ρόδος

Τηλ. +30 2241022364, 2241073039 | FAX +30 2241070964

E-mail: jcrhodes@otenet.gr Contact us
Feel free to contact the Jewish Community of Rhodes at:
Jewish Community of Rhodes
Simiou & Dossiadou, Medieval Town, 851 00, Rhodes, GREECE

Tel. +30 2241022364, 2241073039 | FAX +30 2241070964

E-mail: jcrhodes@otenet.gr