Ψηφιακή Περιήγηση
Σχεδιάσαμε μία ξενάγηση στη Τζουδερία με 16 στάσεις σε κτίρια και σημεία ενδιαφέροντος από την ζωή της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρόδου.


1. Πλατύς δρόμος
2. Μνημείο Ολοκαυτώματος
3. Ακίνητο Νότρικα
4. Ακίνητο Αλχαδέφ
5. Η Συναγωγή των Πλουσίων
6. Παλιό Νεκροταφείο
7. Πάρκο και Οδός Αλχαδέφ
8. Μεγάλη Συναγωγή
9. Συμμαχικό Ισραηλιτικό Σχολείο
10. Κοινοτικό Κέντρο Νότρικα (Νυν 10ο Δημοτικό Σχολείο)
11. Θαλασσινή Πύλη
12. Ραβινικό Κολλέγιο
13. Συναγωγή Midrash
14. Χώρος Μελέτης των Γραφών
15. Συναγωγή Shalom & Μουσείο
16. Menashe Yeshiva Digital Tour
We designed a proposed tour around the Juderia with buildings and points of interest from the life of the Jewish Community of Rhodes


1. La Calle Ancha
2. Holocaust Memorial
3. Notrica Plaques
4. Alhadeff Ladino Plaque
5. Kehila de los Ricos
6. Old Cemetery
7. Alhadeff Park & Street
8. Kehila Grande
9. Alliance Israelite School
10. Notrica Community Building
11. La Puerta de la Mar
12. Rabbinical College
13. Kehila Midrash
14. Talmud Torah
15. Kehila Shalom & Museum
16. Menashe Yeshiva